آشنایی با بیماری های شایـع

آنژیوگرافی عروق کرونر

در میان روش های تشخیص گرفتگی عروق قلب (ببینید: بیماری گرفتگی عروق کرونر چیست؟)، آنژیوگرافی به عنوان استاندارد تشخیصی شناخته می شود که به متخصّص قلب امکان می دهد تا محل و شدّت تنگی یا انسداد در شریان های قلبی را مشخّص کند. به این ترتیب علاوه بر تشخیص قطعی ابتلا به این بیماری، همزمان برنامه درمانی نیز تعیین می شود.

گزارشی برای عموم مردم توسط دکتر احسان بهرامعلی، متخصّص قلب و عروق و فوق تخصّص آنژیوپلاستی

بیماری گرفتگی عروق قلب

شریان های خون رسان به قلب به نام شریان های کرونر شناخته می شوند که وظیفه رساندن خون، اکسیژن و مواد مغذّی را به سلولهای ماهیچه ای قلب به عهده دارند. شریانهای کرونر اولین شاخه های شریانی جدا شده از شاهرگ آئورت می باشند که نهایتا سه شریان اصلی را می سازند که به قلب خون می رسانند. 

گزارشی برای عموم مردم توسط دکتر احسان بهرامعلی، متخصّص قلب و فوق تخصّص آنژیوپلاستی