انتخاب بیمارستان کوثر به عنوان ایمن ترین مرکز درمانی استان فارس

بدنبال اقدامات موثر انجام شده در سالیان اخیر در جهت بالا بردن سطح ایمنی بیمارستان و پرسنل و پس ازارزیابی های انجام شده توسط سازمان آتش نشانی  بیمارستان قلب کوثر در جشنواره شهر ایمن استان فارس به عنوان ایمن ترین مرکز درمانی استان انتخاب شد. جشنواره شهر ایمن استان فارس در تاریخ 7 اسفند1397 با حضور معاون شهرداری شیراز، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و مدیرعامل پدافند غیرعامل استان فارس و مسئولین استانی برگذار شد. در این مراسم بیمارستان قلب کوثر به عنوان ایمن ترین مرکز درمانی استان معرفی شده و تندیس بیمارستان ایمن از سوی مسئولین استانی وشهری به بیمارستان قلب کوثر اهدا شده و بیمارستان مادر کودک و MRI در رتبه های بعدی قرار گرفتند.