مراسم تجلیل از برترین ابتکارات بهبود فرآیند و فعالین آموزشی 8 اردیبهشت 1398:

مراسم تجلیل از برترین ابتکارات بهبود فرآیند و فعالین آموزشی 8 اردیبهشت 1398:

این مراسم با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر تابنده، مدیریت محترم جناب آقای گلشنی ، معونت امور فرهنگی جناب آقای امامی، معاونت آموزشی جناب دکتر عدل و مترون بیمارستان سرکار خانم ذوالقدر و معاون مدیریت جناب مهندس تابنده و معاونت دفتر پرستاری سرکار خانم زاهدانی و حضور جمع سوپروایزورین و سرپرستاران ومسئولین و کارکنان بیمارستان برگزار گردید.

محورهای برنامه شامل:

ü تجلیل از رابطین و فعالین آموزشی در سال 1397

ü تجلیل از مدرسین آموزشی

ü تجلیل از کارکنان دارای بیشترین تعداد تشکر و تقدیر در سیستم تشکر و تنبیهی بیمارستان در سال 1397

ü تجلیل از اقدامات ابتکاری بهبود در کیفیت فرآیندها و ایجاد دانش سازمانی بود.

در ابتدای برنامه از زحمات معاونت آموزشی بیمارستان جناب دکتر فرزاد عدل که با برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های آموزشی متنوع و دانش بروز علوم پزشکی را در سال 1397 با همکاری واحد منابع انسانی در بیمارستان اجرا نمودند تقدیر و تشکر بعمل آمد و از سوی ریاست و مدیریت بیمارستان به رسم قدردانی لوح سپاس و هدیه به ایشان تقدیم شد.

همچنین در این برنامه از همکاری ها و اجرای برنامه های آموزشی کادر درمان از سوپروایزور آموزشی سرکار خانم معدل تقدیر و تشکر شد و لوج سپاس و هدیه ای به ایشان تقدیم گردید.

مدیر منابع انسانی با اعلام لیست کارکنان فعال و همکار در نظام آموزشی بیمارستان با تقدیم لوح سپاس و تقدیر و تشکر از کارشناس آموزشی کادر اداری و پاراکلینیک جناب آقای درعلی نبی فعالیت های آموزشی سال 1397 را با کنترل هزینه های مربوطه اثربخش و امیدوار کننده خواند.

در بخش دوم برنامه مسئول واحد بهبود کیفیت و سوپروایزو ایمنی بیمار سرکار خانم بهارلو با انتخاب تعدادی از اصلاحات فرآیندی انجام شده و درس اموخته های تدوین شده از بین تعداد کثیر آنها با همکاری دفتر پرستاری اقدام به توضیح فرآیندهای اصلاحی و تغییرات ایجاد شده در اجرای روندهای درمانی نمودند و به قید قرعه به 3 فرآیند اصلاحی در بخش ها و 2 درس آموخته هدیه داده شد.

در بخش سوم مسئول نظام رسیدگی به شکایات و حقوق گیرنده خدمت اقدام به ارائه لیست کارکنان دارای بیشترین تعداد تشکر نمودند که به 3 نفر از کارکنان کادر درمانی و یک نفر از کارکنان کادر پاراکلینیک و یک نفر کادر اداری هدیه تقدیم شد.

 واحد روابط عمومی بیمارستان جهت ایجاد فضای شاد اقدام به تهیه و پخش کلیپ و نمایش های طنز به مناسبت روز شیراز در اردیبهشت ماه، روز ایمنی و بهداشت حرفه ای در 8 اردیبهشت ماه، روز ماما در 15 اردیبهشت و روز معلم در 12 اردیبهشت ماه نمودند.

به مناسبت روز ماما به انتخاب دفتر پرستاری بیمارستان از سه ماما نمونه تقدیر و تشکر بعمل آمده و لوح تقدیر به ایشان تقدیم شد. همچنین سرکار خانم تیوای به عنوان مامای نمونه از سوی دانشکاه علوم پزشکی انتخاب و مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند.

همچنین بدلیل فعالیت های بهبود یافته در اصلاح فرآیند کاهش تعداد زخم های فشاری تعداد 3 نفر از فعالین این فرآیند انتخاب و مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند.