معرفی بیمارستان کوثر بعنوان الگوی گردشگری سلامت استان فارس

همایش تقدیر و تشکر از برترین های گردشگری و میراث فرهنگی استان فارس به مناسبت روز جهانی گردشگری و میراث فرهنگی برگزار شد. در این مراسم که با سخنرانی افراد برجسته ی استانی و مدیر کل میراث فرهنگی و دیگر مسئولان گردشگری همراه بود، از بیمارستان کوثر شیراز بعنوان بیمارستان برگزیده و الگوی موفق گردشگری سلامت تقدیر به عمل آمد.