ارائه تجربه موفق بیمارستان کوثر ، در مجمع مسئولین بهبود کیفیت بیمارستان های استان فارس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر، جلسه مجمع مسئولین بهبود کیفیت با هدف اصلی "به اشتراک گذاری تجربیات موفق بیمارستان ها"، در روز چهارشنبه مورخ 17/7/98 در محل سالن بنان بیمارستان امتیاز و فوریت های شهید رجایی برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس تابنده " معاون مدیریت بیمارستان کوثر" با توجه به راه اندازی داشبوردهای مدیریتی برای اولین بار در واحد بهبود کیفیت بیمارستان کوثر استان فارس و  به منظور آشنایی مسئولین بهبود کیفیت سایر بیمارستان ها با سامانه داشبورد مدیریتی توضحیاتی ارائه نمود.

وی گفت :امروزه ابزارها و روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد کلیدی سازمان ها وجود دارد که یکی از این ابزارها، داشبوردهای مدیریتی می باشند. در واقع داشبورد یک صفحه نمایش گرافیکی است که برای ارائه اطلاعات به روز، دقیق، مختصر بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد می باشد که با قابلیت تحلیل ریشه ای مشکلات باعث ارتقای اثربخشی و کارایی شده و فرصت ارزیابی سریع مداخلات و شناسایی نواقص و خطاهای عملکردی را فراهم می کند.

 در ادامه سرکار خانم مینا کشت کار " کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان کوثر" به صورت عملی به تشریح بیشتر داشبوردها در بیمارستان کوثر پرداختند و به سوالات مسئولین در این خصوص پاسخ دادند.

 پروژه کانون ارزیابی کارکنان، راه اندازی نرم افزار کنترل مستندات در بیمارستان حاج محمداسماعیل امتیاز، پاسخگویی سرکار خانم غیاثی رئیس اداره اعتبار بخشی استان به سوالات مسئولین بهبود کیفیت از دیگر مباحث این نشست بود.