برگزاری هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران از تاریخ 7 تا 9 اسفندماه

کنگره امسال به دنبال ارائه مروری بر جدیدترین تحقیقات و تحولات در زمینه تشخیص ، پیشگیری و مدیریت در زمینه بیماری های قلبی عروقی - به ویژه در بیماری عروق کرونر ، نارسایی قلبی ، بیماری قلبی دریچه ای و بیماری مادرزادی قلب است.

 بیشتر انجمن ها و انجمن های قلبی عروقی ایران جلسات سالانه خود را ترکیب می کنند (بیست و پنجمین کنگره انجمن قلب ایران ، چهاردهمین کنگره انجمن جراحان قلب ایران ، سیزدهمین کنگره انجمن ایرانی بیهوشی قلبی ، هشتم انجمن علمی قلب شناسی مداخله ای ، هشتمین انجمن قلب و عروق کودکان ایران ، دوازدهمین کنگره انجمن اکوکاردیوگرافی ایران ، سومین کنگره انجمن نارسایی قلبی ایران ، سومین کنگره انجمن ریتم قلب ایران ، هشتمین کنگره انجمن پرستاران قلب ایران ، دوازدهمین کنگره انجمن  تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران ، دومین کنگره انجمن علمی تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران و دوازدهمین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران در زمینه قلب و ریوی) به منظور تولید گردهمایی بزرگ  وآینده درخشان داروهای قلبی و عروقی. شایان ذکر است که کنگره سال گذشته میزبان بیش از 3000 شرکت کننده بود.

رای شما به این مطلب چیست؟

0