سمینار یک روزه تشخیص و درمان در انکولوژی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر سمینار یک روزه تشخیص و درمان در انکولوژی (پت سی تی - رادیوتراپی - کموتراپی)، چالش های تفسیر پت - سی تی در انکولوژی در تاریخ پنج شنبه 1 اسفندماه 1398 در سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار می گردد.

ثبت نام در سمینار به صورت حضوری انجام می گیرد.