گرامیداشت روز روانشناس و مشاور در بیمارستان کوثر

گرامیداشت روز روانشناس در بیمارستان کوثرمعاونت فرهنگی بیمارستان کوثر در پیامی نهم اردیبهشت ماه، "روز روانشناس و مشاور" را به همه روانشناسان و مشاوران در این بیمارستان تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر،متن لوح اهدايي از طرف رياست بيمارستان به شرح زيراست :
روانشناسان رسالتی بزرگ بر دوش دارند چونان که تزکیه و ترمیم و بازآفرینی روانی سالم و الستی را اول در جهان خویش هویدا می‌کنند و بعد این تزکیه زندگی شده را به دست‌اندازهای روح و روان بشریت می‌کشانند همچون پر سیمرغی که برای احضار عشق بر ذرات هوا می‌کشد خویش را تا آغوشی امن برای آلام و تزکیه ی دیگران باشند که وحدت یگانه روان‌ها و ارواح را از کثرت و دورافتادگی مصون بدارند
روز روانشناس و مشاور را به شما كه صميمانه دربيمارستان كوثر-بنياد قلب فارس درخدمت وكمك به بيماران تلاش مي كنيد تبریک عرض مي نماييم وبرايتان ارزوي سلامتي وموفقيت وشادكامي داريم.


                                                دكترمحمودتابنده

                                             ریاست بیمارستان کوثر


/پایان خبر