گرامیداشت روز معلم

دكتر زهره يوسفي با ذكر اين مطلب كه بي شك همه ي ما از اولين گامهاي آغازين راه رفتن در مسير دانش و معرفت ،آموزشهاي بسياري داشته ايم جا دارد در اينجا ازتمام پدر و مادرهايمان كه نخستين آموزگارانمان بوده اند و سپس تمام معلمهايمان در اين سالهاي دور و نزديك كه ما را درجهت علم ودانش و زندگي آموخته اند سپاس و قدرداني كنيم ازتمام بزرگان و اساتيد و تمام كساني كه آموختند و اكنون در قيد حيات نيستند به خصوص دكتر ذبيح اله قربان ،فخر جامعه ي پزشكي ،،،
جا دارد در اين جا از تك تك اساتيد و معلمان خانواده ي بزرگ بيمارستان كوثر و بنيادقلب فارس به خصوص استاد دكتر محمودتابنده كه در انسانيت و شرافت و علم و دانش ما را بسيار آموخته اند سپاسگزار باشيم چرا كه انسان سخت،دشواري وظيفه است باشد كه همواره وجودشان مستدام و سلامت باشد و چراغي روشنگر راهمان درجهت خدمت به آحاد مردم سرزمينمان و بيماران

/پايان خبر

رای شما به این مطلب چیست؟

0