راه اندازی سیستم آموزش آنلاین در بیمارستان کوثر

اهمیت آموزش ضمن خدمت در پرسنل کادر درمان از ارکان اساسی و اهداف مهم سیستم درمان و بیمارستان ها می باشد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثربه دنبال شیوع همه گیری بیماری کووید19 و لزوم حفظ فاصله اجتماعی و پرهیز از حضور در اجتماعات و به تبع محدودیت برگزاری کلاسهای دسته جمعی آموزشی جهت پرسنل کادر درمان، واحد آموزش بیمارستان کوثر بر آن شد تا در جهت بهینه سازی وضعیت آموزش در شرایط بحرانی کنونی تدبیری بیاندیشد.

و این مهم با همکاری واحد فناوری اطلاعات و واحد آموزشی بیمارستان کوثر جهت راه اندازی سیستم آموزش به روش برگزاری وبینار در فضای آموزش مجازی میسر شد.

سودابه معدل سوپروایزر آموزشی بیمارستان کوثر در این باره گغت: تا کنون 2 جلسه آموزش مجازی به منظور آشنا سازی هرچه بیشتر کادر درمان به بیماری کووید19 از طریق فضای آموزش مجازی به شکل وبینار جهت سوپروایزرهای بالینی، سرپرستاران و پرسنل کادر درمان برگزار شده است.

رای شما به این مطلب چیست؟

0