برگزاری هشتمین کنگره بین المللی بیمارستان کوثر

برگزاری هشتمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق بیمارستان کوثر از 4 تا 7 اردیبهشت ماه 97 با عنوان ده سال پیشرفت در زمینه های بیماری های قلب و عروق