متمرکز نمودن تمام پذیرش ها در بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر: اعضا جلسه مدیران اجرایی در جلسه برگزار شده، پیرامون موضوع متمرکز نمودن پذیرش ها در یک طبقه به بحث و گفتگو پرداختند.

در این جلسه طرح متمرکز نمودن تمامی پذیرش ها در طبقه همکف بیمارستان مطرح شد که توسط اعضاء محترم این جلسه تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده است.

متمرکز نمودن پذیرش ها در یک طبقه از جهت تسهیل روند ، رضایت مراجعه کنندگان ، جلوگیری از تردد بیمار در طبقات مختلف و شیوع ویروس کرونا حائز اهمیت می باشد.

رای شما به این مطلب چیست؟

+2