راه اندازی دستگاه PET CT

در مراسم افطاری در تاریخ اول خردادماه  در بیمارستان کوثر دستگاه  PET CT  با حضور استاندار محترم و رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز افتتاح گردید.