بیمارستان کوثر شیراز به عنوان بیمارستان دوستدار کودک شناخته شد

طرح بیمارستان دوست‌دار کودک Baby Friendly Hospital Initiative به اختصار (BFHI) برنامه جهانی مشترکی از سوی سازمان بهداشت جهانی، اتحاد جهانی اقدام برای شیردهی، یونیسف و دیگر سازمان‌ها می‌باشد، که در سال ۱۹۹۱ پس از طرح‌ها و اعلامیه‌های سال ۱۹۹۰ پایه‌گذاری و بهره‌برداری شد. این طرح تلاشی جهانی برای بهبود نقش مادری و خدمت به مادران شیرده و نوزادان‌شان برای شروع بهتری در زندگی می‌باشد. هدف اصلی این طرح بهبود سلامت زنان حامله، مادران با نوزاد‌های تازه‌زاده‌شده و نوزادان با امکانات پزشکی برای مراقبت، ترویج فرهنگ‌های شیردهی و حمایت آن‌ها مطابق با قانون بین‌المللی بازاریابی از جایگزین شیر مادر می‌باشد .

برابر بازدید وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان کوثر و نظر به اینکه ، این بیمارستان اقدامات ده گانه استاندارد دوستدار کودک را رعایت می کند، این مرکز به عنوان یکی از مراکز دوستدار کودک شناخته شده و مفتخر به کسب لوح زرین دوستدار کودک گردید .