مشخصات فیزیکی بخش    

بخش آی سی یو داخلی   با  8 تخت بستری  در طبقه پنجم بیمارستان کوثر واقع شده است .

اتاق های بخش شامل :اتاق دارو – اتاق   تجهیزا ت پزشکی  – انبار  وسایل – آبدارخانه – رختکن – اتاق آلوده – سرویس بهداشتی بیماران و پرسنل – اتاق تی شوی- اتاق لگن شوی – اتاق پزشک – اتاق سر پرستار و اتاق ایزوله   می باشد .

تجهیزات بخش

 ساکشن- سرنگ پمپ –دسی شاک– تشک مواج – دستگاه  نوار قلب – گلوکومتر  - اتوسکوپ – افتالموسکوپ – برانکارد – ویلچر –مانیتور  بدساید   و  سنترال      - وارمر –    چراغ اشعه  -  سیستم کامپیوتر    - ونتیلاتور  - تخت  اتوماتیک – پیس میکر موقت -  دستگاه استرلایزور  -  انواع ست های استریل

پذیرش بیمار

    بعد از گزارش توسط بخش اعزام کننده , بیمار  توسط پرستار به بخش منتقل می گردد و توسط اینچارج بخش پرونده بیمار از نظر دستور انتقال و اقدامات در مانی و دارویی تحویل  واز نظر بالینی  توسط پرستار مربوطه تحویل گرفته می شود .