• مشخصات فیزیکی بخش
بخش داخلی با 12 تخت بستری در طبقه پنجم بیمارستان کوثر واقع شده است  اتاق های بخش شامل:اتاق دارو، اتاق وسایل، انبار وسایل، انبار ملحفه، آبدارخانه، رختکن، اتاق آلوده، سرویس بهداشتی بیماران و پرسنل،.و.اتاق تی شوی می باشد

  • تجهیزات  بخش
 ساکشن- سرنگ پمپ –دسی شاک– تشک مواج – دستگاه  نوار قلب – گلوکومتر  - اتوسکوپ – افتالموسکوپ – برانکارد – ویلچر –مانیتور  بدساید   و سنترال -  سیستم کامپیوتر   

  •  پذیرش بیمار
  بیماران از قسمت   اورژانس  و یا سایر بخشها  ارجاع داده می شوند.  بعد از ورود بیمار به بخش و تحویل پرونده بیمار به تخت خود هدایت شده و بعد از انجام مانیتورینگ  و گرفتن علائم حیاتی و ثبت  در فرم مربوطه اقدامات اولیه جهت بیمار صورت می گیرد.