مشخصات فیزیکی بخش

بخش  سی سی یو سه  با  13 تخت بستری  در طبقه  سوم   بیمارستان کوثر واقع شده است  اتاق های بخش شامل :اتاق دارو – اتاق  وسایل – انبار  وسایل – انبار ملحفه – آبدارخانه – رختکن – اتاق آلوده – سرویس بهداشتی بیماران و پرسنل – اتاق تی شوی   می باشد .

تجهیزات این  بخش شامل

ساکشن- سرنگ پمپ –دسی شاک– تشک مواج – دستگاه  نوار قلب – گلوکومتر  - اتوسکوپ – افتالموسکوپ – برانکارد – ویلچر – 13 مانیتور  بدساید و دو عدد سنترال -  سیستم کامپیوتر - اینفیوژن پمپ - پیس میکر موقت- تله متری

پذیرش بیمار

بیماران از قسمت   اورژانس  و یا بخش آنژیوگرافی  به سی سی  یو  ارجاع داده می شوند .  بعد  از ورود بیمار به بخش و تحویل پرونده  بیمار به تخت خود هدایت  می گردد .