مشخصات فیزیکی بخش :بخش ICU2 با18تخت فعال در طبقه چهارم بیمارستان کوثر واقع شده است اتاق های بخش شامل: 5 اتاق بستری بیمارستان -اتاق Echo – اتاق دارو – اتاق سرپرستار – اتاق تجهیزات و ملحفه – اتاق استرلیزور – اتاق رختکن پرسنل آقایان و خانمها –سرویس بهداشتی بیماران و کارکنان – اتاق آلوده – اتاق تی شو – اتاق ملحفه کثیف – اتاق برق
تجهیزات این بخش شامل :ساکشن –دی سی شوک – سرنگ پمپ  – مانیتور بد ساید – مانیتورمرکزی –دستگاه نوارقلب – گلوکومتر –ویلچر –برانکارد- سیستم کامپیوتر-ونتیلاتور
پذیرش این بخش:بیماران پس از24 ساعت اولیه بعد از جراحی قلب   از بخش ICU1  به این بخش منتقل میشوند.

رای شما به این مطلب چیست؟

0