چگونه خود را برای انجام ماموگرافی آماده کنیم ؟

لطفا موارد زیر را جهت انجام ماموگرافی رعایت فرمائید

  • لطفاً قبل از مراجعه استحمام کرده و موهای زائد زیربغل را تمیز نمایید.
  • در صورت داشتن ماموگرافی و سونوگرافی قبلی، جواب را همراه با خود بیاورید.

توجه کنید که راس ساعت نوبت‌دهی شده حضور داشته باشید.

در صورت تاخیر نوبت شما باطل می شود.

رای شما به این مطلب چیست؟

0