منشور حقوق بیمار

ما پرسنل بیمارستان کوثر در راستای ماموریت و چشم انداز بیمارستانمان ارزشهای زیر را به عنوان اصول رفتاری و منشور اخلاقی، سرلوحه خود قرار می دهیم و بدین وسیله حداکثر تلاشمان را در جهت رضایت و سلامت شما بکار خواهیم بست.
Image
  • دریافت خدمات سلامت به نحو مطلوب

  • ارائه اطلاعات کافی و مطلوب به بیمار

  • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه

  • رازداری و رعایت حریم خصوصی بیمار

  • دسترسی به نظام رسیدگی به شکایات
چکیده منشور حقوق بیمار در ایران