خود مراقبتی

بر اساس مطالعات انجام شده 20 در صد مراجعات به درمانگاهها و مطب پزشکان جهت ویزیت، غیر ضروری بوده و مربوط به ناخوشی های جزئی می باشد که بدون تجویز دارو و توسط اجرای راهکارهایی ساده توسط خانواده قابل بهبود است.

به منظور کاهش مراجعات غیر ضروری افراد خانواده به مراکز درمانی،تجویز بی رویه دارو ،کاهش خسارت ناشی از غیبت در کار،کاهش هزینه رفت و آمد و نیز صرفه جویی مبلغ قابل توجهی در بودجه خانواده و نظام سلامت ، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به تهیه کتابچه خودمراقبتی خانواده کرده است.شما می توانید با مراجعه به سایت بیمارستان در قسمت راهنمای مراجعین مطالب مورد نیاز خود یا مجموع محتوای کتابچه را دانلود نموده و مطالعه بفرماییدو یا با مراجعه به کتابفروشی بیمارستان واقع در محوطه ،CD حاوی کلیه مطالب کتابچه خود مراقبتی را دریافت نمایید.