گام دیگر بیمارستان کوثر در جهت تکریم مراجعین

بیمارستان کوثر جهت رفاه حال بیماران و ارائه خدمات بهتر به آنها از بدو ورود به بیمارستان اقدام به بکارگیری خودروهای برقی برای انتقال بیماران و همراه آنان بخصوص بیماران سالمند و ناتوان از درب ورودی بیمارستان تا لابی شیشه ای کرده است.

لازم بذکر است بیمارستان کوثر همانند سایر موارد همچنان پیشتاز نسبت با سایر مراکز جهت خدمات باکیفیت بهتر و افزایش رضایتمندی بیماران در این مورد نیز عمل کرده است.

بیماران و همراهان می توانند قبل از ورود به پارکینگ در ورودی بیمارستان از ایستگاه مربوطه با این خودروها بیمار سالمند خود را به همکاران در این واحد جهت انتقال تحویل داده و از آوردن خودرو خود در محوطه بیمارستان خودداری کنند و خودروهای خود را به پارکینگ بیمارستان واقع در جنب بیمارستان منتقل نمایند و با این روش در اسرع وقت بیمار به بخش مربوطه منتقل می شود.

رای شما به این مطلب چیست؟

0