گرامیداشت روزجهانی بهداشت دست

گرامیداشت روزجهانی بهداشت دست با همکاری سرکار خانم کاظمی پور(سوپروایزورمحترم آموزش به بیمار) و خانم تابع بردبار و خانم رزاقی(رابطین کنترل عفونت جراحی1و3)با حضور در  بخشهای بالینی و پاراکلینیک و اداری و یاد آوری آموزشهای 5 موقعیت رعایت بهداشت دست به همکاران و بیماران و ارائه شعارسازمان بهداشت جهانی در سال 2024با نصب در بردهای دفتر سوپروایزور در طبقه همکف و دفتر کنترل عفونت در طبقه پنجم و سلف سرویس به همراه اسامی همکارانی که بیشترین رعایت بهداشت دست در 6ماهه دوم سال1402را داشته اند برگزار گردید.

رای شما به این مطلب چیست؟

0