اسامی هیئت امنا مؤسسه خیریه بنیاد قلب فارس

دکتر محمد هادی ایمانیه
دکتر محمد هادی ایمانیه
محمد برازنده
محمد برازنده
پوریا پیروی
پوریا پیروی
دکتر سید عبدالهادی پیشوا
دکتر سید عبدالهادی پیشوا
دکتر محمود تابنده
دکتر محمود تابنده
محمد توانگر
محمد توانگر
دکتر سید احمد جاوید
دکتر سید احمد جاوید
دکتر کاووس جمالی
دکتر کاووس جمالی
جمشید خان حسامی
جمشید خان حسامی
محمد حسن حسنی
محمد حسن حسنی
علی خالصی
علی خالصی
دکتر فاطمه دژبخش
دکتر فاطمه دژبخش
جعفر دل افکار
جعفر دل افکار
دکتر سید احمد راکعی
دکتر سید احمد راکعی
بهرام رزمی
بهرام رزمی
مجید روزی طلب
مجید روزی طلب
نادر ریاحی سامانی
نادر ریاحی سامانی
ابو احمد زندی اکبری
( عبدالرضا اکبری)
ابو احمد زندی اکبری
زهرا سعادت
زهرا سعادت
دکتر علی محمد سلطانی
دکتر علی محمد سلطانی
دکتر سیاوش سمندر
دکتر سیاوش سمندر
سید علیرضا شبانکاره
سید علیرضا شبانکاره
دکتر غلامحسین عجمی
دکتر غلامحسین عجمی
سید اسحق فال اسیری
سید اسحق فال اسیری
مسعود فریدی
مسعود فریدی
حاج بابا مجید فولادی
حاج بابا مجید فولادی
دکتر زهرا قنبریان
دکتر زهرا قنبریان
سید احمد محجلین
سید احمد محجلین
غلامرضا محمدی
غلامرضا محمدی
هاشم مرادی
هاشم مرادی
مسعود مطیع اله
مسعود مطیع اله
حسن ممتحن
حسن ممتحن
سید ابراهیم منافی
سید ابراهیم منافی
سید مرتضی میرباقری
سید مرتضی میرباقری
ابراهیم نصیری
ابراهیم نصیری
محمد کاظم نصیری
محمد کاظم نصیری
هاشم نصیری
هاشم  نصیری
مطلب وخشوری
مطلب  وخشوری
هدایت اله هاشمی زاده
هدایت اله هاشمی زاده
سید محمد هاشمی نژاد فرد
سید محمد هاشمی نژاد فرد

رای شما به این مطلب چیست؟

+1