ویدیو های پیشگری و ارتقاء سلامت همگانی

گفتگوی استاد دکتر تابنده و دکتر بهرامعلی در رابطه با ویروس کرونا

توصیه های پزشکان بیمارستان کوثر به مردم در بحران کرونا

مصاحبه استاد دکتر محمود تابنده در رابطه با ویروس کرونا

توصیه های استاد دکتر محمود تابنده به بیماران قلبی در بحران کرونا

گفتگوی استاد دکتر تابنده و دکتر بهرامعلی پارت دوم

مصاحبه دکتر سعید ناظر در رابطه با دیابت و ویروس کرونا

توصیه های بهداشتی کرونا به کودکان

نحوه صحیح شستشوی دست در بحران کرونا

نحوه استفاده صحیح از ماسک در بحران کرونا

نحوه استفاده صحیح از ماسک در بحران کرونا پارت دوم

نحوه صحیح بیرون آوردن ماسک در بحران کرونا

رعایت بهداشت محیط در بحران کرونا

روز جهانی بهداشت دست

رای شما به این مطلب چیست؟

0