جراحی قلب و عروق

لیست پزشکان فوق تخصص جراحی قلب و عروق در شیراز در بیمارستان کوثر                           

 

   

دکتر علی اصغر چرومی زاده

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر خلیلی ضرابی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر زهرا قنبریان

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر منصور جنتی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر مسیح شفا

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

رای شما به این مطلب چیست؟

+13