آمادگی خدمات تشخیصی

آمادگی های لازم جهت خدمات تشخیصی (پروسیجرها)پزشکی هسته ای تصویربرداریدرمانگاهآزمایشگاهدر بیمارستان فوق تخصصی کوثر

رای شما به این مطلب چیست؟

+1