آمادگی های قبل از پروسیجر آزمایشگاه

چگونه خود را برای انجام دادن آزمایشات آماده کنیم ؟

آزمایشهای چکاب روتین

(قند،آنزیمهای کبـد، اوره، اسیداوریک، CBC)

  1. بهتر است صبح ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کنید. حداقل 8 ساعت ناشتا باشید خوردن آب بلامانع است و کلاً قبل از انجام آزمایش ها (حداقل 24 ساعت قبل) تمرینات بدنی و ورزش نکنید.

آزمایش چربی خون ( TG,CHOL,HDL,LDL)

  1. به مدت 3 هفته یک رژیم ثابت غذایی داشته باشید.
  2. از 3 روز قبل الکل مصرف نکرده باشید و حداقل از 24 ساعت قبل ورزش سنگین انجام نداده باشید.
  3. 10-14 ساعت ناشتا باشید، سر شب غذای سبک و کم چربی میل کنید و دیگر چیزی نخورید، خوردن آب مانعی ندارد. صبح ناشتا مراجعه کنید.

آزمایش آهن و ذخیره آهن خون ( Iron-TIBC-Ferritin )

  1. صبح ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کنید. شب قبل قرص آهن مصرف نکرده باشید و اگر تحت درمان با داروهای آهن دار هستید نتایج این تست ها متغیر خواهد بود، به همین دلیل به آزمایشگاه و پزشک خود اطلاع دهید.

آزمایش کلسیم :

  1. بهتر است صبح ناشتا با آزمایشگاه مراجعه کنید در کودکانی که شیر می خورند بهتر است 4 ساعت قبل از انجام آزمایش شیر نخورند و خوردن آب بلامانع است.
  2. ورزش و فعالیت و تمرینات بدنی قبل از نمونه گیری نداشته باشید.

رای شما به این مطلب چیست؟

+1