رضایت آگاهانه

به رضایت بیمار یا ولی قانونی جهت اقدامات تشخیصی یا درمانی، رضایت آگاهانه گفته می‌شود.  پیش از اینکه بیمار در مورد انجام درمان تصمیم بگیرد اطلاعاتی در مورد نحوه درمان و آثار آن به وی داده می‌شود.
در رضایت آگاهانه وجود 5 شرط الزامی است:
  • ارائه اطلاعات به بیمار- درک بیمار از اطلاعات- صلاحیت تصمیم‌گیری-رضایت‌نامه صریح یا ضمنی-داوطلبانه بودن رضایت

رضایت آگاهانه جراحی قلب

رضایت آگاهانه قلب و عروق

رضایت آگاهانه جراحی های زنان و زایمان

رضایت آگاهانه جراحی های عمومی

رضایت آگاهانه جراحی های ارتوپدی

رضایت آگاهانه جراحی های یورولوژی

رضایت آگاهانه درمانگاه

رضایت آگاهانه پزشکی هسته ای

رضایت آگاهانه تصویربرداری

رای شما به این مطلب چیست؟

+7