روال پذیرش سرپایی

روال های پذیرش سرپایی در بیمارستان فوق تخصصی کوثر

ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص در درمانگاه

مراجعه کننده گرامی، در صورتی که جهت ویزیت متخصص به این مرکز مراجعه نموده اید ، باید مراحل زیر را طی کنید:

  • تهیه فیش از دستگاه نوبت دهی
  • انتظارجهت فراخوان شماره شما
  • مراجعه به باجه پذیرش پس از اعلام شماره شما
  • ارائه فیش نوبت ،کارت ملی و دفترچه بیمه و انتظار جهت ثبت الکترونیکی توسط متصدی پذیرش
  • ارائه قبض صندوق به متصدی مربوطه در ایستگاه ورودی درمانگاه ها
  • انتظار جهت فراخوان به سالن انتظار درمانگاه
  • انتظار جهت هدایت پشت درب اتاق پزشک
  • ویزیت پزشک
به این نکته توجه گردد که هنگام خروج از بیمارستان نسبت به ثبت الکترونیک نسخه توسط کارکنان واحد نسخه الکترونیک اقدام فرمائید.
مراجعه کننده محترم: در نظر داشته باشید در صورت تکمیل لیست بیماران روز مراجعه شده برای نوبت پزشکان نوبت برای روزهای بعدی برنامه پزشک ثبت و اعلام می گردد.

رای شما به این مطلب چیست؟

+2