آخریـن اخبـار و رویـداد

09اسفند 1401
بخش جدید اورژانس بیمارستان قلب کوثر با هدف افزایش ظرفیت تخت ها به همت جمعی از نیکوکاران عاقبت اندیش و با تلاش بنیاد قلب فارس به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر مدیرعامل بنیاد قلب فارس در این مراسم گفت: بخش جدید اورژانس بیمارستان کوثر با هدف بهبود ارایه خدمات پزشکی و درمانی ...
به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر امور رفاهی این بیمارستان با بستن قرارداد با مراکز زیر گامی دیگر ...
26بهمن 1401
به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر واحد آموزشی این بیمارستان به سرپرستی سوپروایزر آموزشی سرکار ...
26بهمن 1401
به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر در ورودی بیمارستان کوثر یک tv شهری جهت نمایش خدمات بیمارستان، ...
24بهمن 1401
 کمیته هاي بیمارستانی بازوهاي مشورتی و تصمیم گیري رئیس ، مدیر و تیم مدیریت اجرایی بیمارستان می ...
23بهمن 1401
به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر انجام خدمات نسخه الکترونیک در این مرکز در طبقه همکف بیمارستان ...
23بهمن 1401
به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر در لابی شیشه ای بیمارستان در هر دو طرف راهنمای طبقات نصب شده که ...
19بهمن 1401
مشاهـده تمـام اخبـار
تور مجازی بیمارستان کوثر

خدمات الکترونیـک

نوبت دهی اینتـرنتـی
مراجعین محترم شما می توانید از طریق این سامانه نسبت به دریافت وقت کلینیک های تخصصی بیمارستان کوثر به صورت غیر حضوری و اینترنتی رزرو وقت نمایید.
در خواست همکـاری
متقاضی محترم در صورت تمایل به تکمیل فرم اعلام آمادگی برای همکاری با بیمارستان کوثر، اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمائید.
مشاهده جواب آزمایش
مراجعین محترم شما می توانید از طریق این سامانه نسبت به دریافت نتیجه آزمایشات خود به صورت غیر حضوری و اینترنتی اقدام نمایید.
مشاهده جواب تصویربرداری
مراجعین محترم شما می توانید از طریق این سامانه نسبت به دریافت نتیجه خدمات تصویربرداری بیمارستان کوثر به صورت غیر حضوری و اینترنتی اقدام نمایید.