خدمات الکترونیـک

خدمت الکترونیک
پذیرش و ارسال غیرحضوری مدارک و استعلام قیمت خدمات 
نوبت دهی اینتـرنتـی
 دریافت وقت کلینیک های تخصصی بیمارستان کوثر به صورت غیر حضوری و اینترنتی
مشاهده جواب تصویربرداری
 دریافت نتیجه خدمات تصویربرداری بیمارستان کوثر به صورت اینترنتی  
مشاهده جواب آزمایش
دریافت نتیجه آزمایشات به صورت  غیر حضوری و اینترنتی 
در خواست همکـاری
 به تکمیل فرم اعلام آمادگی برای همکاری با بیمارستان کوثر

آخریـن اخبـار و رویـداد

29بهمن 1402
فرشتگان در قامت نیکوکاران به زمین می‌آیند. جامعه خیران همان اقشار فرهیخته‌ای هستند که ثمره یک عمر تلاش و سخت‌کوشی خود را با نگاهی انسان‌دوستانه به جامعه هدیه کرده و راه سعادتمندی را بر می‌گزینند.جامعه ایران با پشتوانه دیرینه تمدنی، فرهنگی و اعتقادی همواره از فعالیت‌های خیرخواهانه بهره‌های زیادی ...
 فانوس امید دوباره از قله بیمارستان کوثر بر روح و جان بیماران تابید؛ پس از راه‌اندازی بخش ...
29بهمن 1402
کلینیک درد بیمارستان کوثر در زمینه کنترل دردهای شدید مانند کمردرد، دردهای اندام تحتانی، شانه و گردن ...
25بهمن 1402
با گذشت حدود 2 سال از بهره برداری مرکز تولید رادیو دارو‌ها بیمارستان کوثر شیراز (سیکلوترون) هم ...
23بهمن 1402
برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری در محل دائمی نمایشگاه تهراناز اهداف این نمایشگاه معرفی ...
23بهمن 1402
عمل تاوی که از سال 2010 در حال انجام می باشد یک جراحی پیشرفته قلب بسته است که در آن با استفاده از ...
16بهمن 1402
افرادی که در زندگی انرژی و انگیزه  دارند بهتر و موثرتر کار می کنند و از هر لحظه زندگیشان لذت می ...
12بهمن 1402
مشاهـده تمـام اخبـار
تور مجازی بیمارستان کوثر