اتاق عمل2

مشخصات فیزیکی بخش :اتاق عمل 2 با 5 اتاق فعال و یک اتاق CSR در طبقه دوم بیمارستان واقع شده است . اتاق های بخش شامل : رختکن کارکنان ( زنان و مردان ) – رختکن پزشکان ( زنان و مردان ) –اتاق آمادگی بیمار در ابتدای اتاق عمل – اتاق سرپرستار –  انبار تجهیزات - انبار مصرفی های اتاق عمل –سرویس بهداشتی (زنان و مردان ) –اتاق کنفرانس – اتاق استراحت پزشکان - انبار وسایل بیهوشی .
 تجهیزات این بخش شامل :ماشین بیهوشی – تخت اتاق عمل –دستگاه الکتروکوتر-مانیتور– وسایل و مانیتور لاپاراسکوپ- وسایل اندویورولوژی –دستگاه phacoو میکروسکوپ چشم – سرنگ پمپ – دی سی شوک
پذیرش بیمار : بیماران از قسمت پذیرش اتاق عمل 2 به بخش جراحی ارجاع داده شده و از آنجا به اتاق عمل 2 ارجاع داده می شوند و پس از جراحی مجددا به بخش جراحی ارجاع داده می شود.

رای شما به این مطلب چیست؟

+3