اتاق عمل 4

مشخصات فیزیکی بخش :این بخش با 4 اتاق فعال و یک اتاق CSR در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است . اتاق های بخش شامل : رختکن کارکنان ( زنان و مردان ) – رختکن پزشکان ( زنان و مردان ) – اتاق سرپرستار-انبار وسایل بیهوشی- انبار وسایل مصرفی پرفیوژن – انبار وسایل مصرفی اتاق عمل – اتاق برق – اتاق استراحت پزشکان و پرسنل – اتاق آمادگی بیمار در ابتدای اتاق عمل -اتاق کنفرانس – اتاق تی شو – سرویس بهداشتی زنان و مردان – اتاق تخلیه ساکشن – اتاق شستشوی ساکشن

تجهیزات این بخش شامل :دستگاه بیهوشی – تخت اتاق عمل – مانیتور – سرنگ پمپ – دستگاه گرم کننده خون – دستگاه پمپ – دستگاه الکتروکوتر- دستگاه دی سی شوک – دستگاه پیس موقت

پذیرش بیمار:بیمار از بخش P.ICU وارد اتاق عمل 4 شده و پس از جراحی به ICU1 منتقل می شود.

رای شما به این مطلب چیست؟

+1