اتاق عمل 3

مشخصات فیزیکی بخش :این بخش با 4 اتاق فعال و یک اتاق CSR و یک اتاقRecovery در طبقه سوم بیمارستان واقع شده است. اتاق های بخش شامل : رختکن کارکنان ( زنان و مردان ) – رختکن پزشکان ( زنان و مردان ) – سرویس بهداشتی (زنان و مردان ) – اتاق آمادگی بیمار در ابتدای اتاق عمل -انبار دارویی –انبار بیهوشی – انبار وسایل مصرفی –اتاق شستشوی ساکشن -اتاق سرپرستار-اتاق کنفرانس-اتاق استراحت پزشکان و پرستاران

تجهیزات این بخش شامل :ماشین بیهوشی – تخت اتاق عمل-مانیتور –دستگاه الکتروکوتر – دستگاه دی سی شوک –دستگاه C-ARM-تخت احیاء نوزاد –دستگاه میکروسکوپ –تورنیکت برقی – سرنگ پمپ

پذیرش بیمار: بیمارازپذیرش اتاق عمل به بخش جراحی منتقل و از بخش جراحی به اتاق عمل 3 منتقل می شود و پس از جراحی مجددا به بخش جراحی منتقل می شود.

رای شما به این مطلب چیست؟

+1