توضیحات کلی


بخش زایشگاه در بال غربی طبقه ششم بیمارستان کوثر قرار گرفته است که مشتمل بر اتاق تریاژ(اورژانس زنان)3 تخت بخش پریناتال 2تخت،بخش post nvd(پس از زایمان)2 تخت،اتاق درد ،7 تخت و تخت زایمان2تخت و اتاق LDR،1 تخت میباشد.بیماران پس از مراجعه به قسمت اورژانس و بستری به اتاق درد انتقال پیدا میکنند و جهت زایمان به قسمت زایشگاه منتقل میشوند ومراحل پس از زایمان را به مدت 2 ساعت در قسمت پس از زایمان میگذرانند و بعد به بخش زنان وزایمان 1 انتقال پیدا میکنند.

چه بیمارانی در بخش بستری می شوند


بیماران حامله که احتیاج به مراقبت در قسمت پری ناتال دارند از جمله بیماران پره اکلامپسی، دیابت، زایمان زودرس، پارگی زودرس کیسه آب و عفونت ادراری در بخش پری ناتال بستری میشوند و بیمارانی که جهت سقط وزایمان طبیعی هستند در اتاق درد بستری میشوند.

تجهیزات بخش


اتاق ها دارای امکانات رفاهی از قبیل یخچال،سیستم تهویه مطبوع،تلویزیون دیجیتال،تخت تاشو جهت همراه بیماران،کمد کنار تخت میباشد و در قسمت لیبر تمامی تخت ها مجهز به دستگاههای فیتال مانیتورینگ،مانیتور کنار تخت،اینفیوژن پمپ  میباشدوهمچنین هر تخت شامل کنسول میباشد که شامل ساکشن مرکزی ،اکسیژن مرکزی،وسیستم احضار پرستار میباشند و تخت های LDR،تخت زایمان برقی نیز در زایشگاه موجود میباشد.و به کمک مانیتور مرکزی تمامی بیماران در اتاق درد  فیتال مانیتورینگ میشوند.و در اتاق درد و زایمان تخت ها توسط پرده پوشیده شده اند و حریم خصوصی بیمار رعایت میشود.سیستم صوتی در اتاق درد جهت تسکین درد بیماران وجود دارد

خدمات ویژه بخش

زایمان به صورت فیزیولوژیک و با حضور همراه در کنار مادر انجام میشود و امکان حضور پدران در زایمان وجود دارد و از روشهای بیدردی شامل انتونوکس و پد تنس و کیسه آبگرم و موسیقی درمانی ورایحه درمانی استفاده میشود.و از توپ تولد نیز جهت زایمان استفاده میگردد و روشهای تنفسی بی دردی توسط ماما ها به بیماران آموزش داده میشود.

رای شما به این مطلب چیست؟

+1