توضیحات کلی بخش


بخش قلب 2 و بخش نورولوژی در طبقه اول و ضلع شرقی بیمارستان کوثر قرار گرفته است . این بخش دارای 17 پرستار و 4 کمک بهیار می باشد و شامل 10 اتاق 2 تخته، یک اتاق 4 تخته ویک اتاق ایزوله دو تخته که در هر اتاق سرویس بهداشتی برای بیماران می باشد.

بخش مجهز به یک اتاق کار تمیز و یک اتاق کار کثیف به صورت مجزا و یک اتاق آمادگی و رختکن جهت بیماران اسکجول آنژیوگرافی ، سرویس بهداشتی ویژه همراهان بیمار، انبار تجهیزات و وسایل مصرفی و در ابتدای بخش اتاق استریلایزور و اتاق همپر جهت ملحفه کثیف به صورت مجزا می باشد .

چه بیمارانی در بخش بستری می شوند


این بخش دارای 2 تخت سرویس داخلی و 5 تخت سرویس نرولوژی و بقیه تخت ها سرویس قلب که شامل بیماران  POST CCU و POST ANGIO می باشد. اتاق های بخش دارای سیستم تهویه، تلویزیون دیجیتال و یخچال و کمدهای دیواری جهت استفاده بیماران می باشد.

تجهیزات بخش


3 اتاق (جمعاً 6 تخت) مجهز به سیستم مانیتورینگ می باشد. کلیه تخت ها دارای یک کنسول و هر کنسول شامل ساکشن مرکزی ، اکسیژن مرکزی و سیستم احضار پرستار می باشد.
به کمک مانیتورینگ سنترال ایستگاه پرستاری ، بیماران براساس دستور پزشک معالج تحت مراقبت قرار میگیرند. علاوه بر این کمک سیستم احضار پرستار ایستگاه پرستاری، ارتباط دو طرفه بین پرستار و بیمار، امکان  Raging در تمام اتاق ها ممکن می باشد.

خدمات ویژه بخش


  • تعداد تخت ها متناسب با نیروهای پرستار و کمک بهیار است.
  • انجام آموزش های درون بشخی برای پرستاران و کمک بهیاران
  • اتاق ایزوله جهت جداسازی بعضی از بیماران
  • ارائه ژتون غذا جهت همراهان بیمار
  • تخت تاشو جهت استراحت همراهان بیمار
  • ارائه، آموزش تغذیه جهت بیماران توسط مشاورین تغذیه
  • مجهز بودن به دستگاه D/C شوک، الکتروکاردیوگرافی، ترالی اورژانس

رای شما به این مطلب چیست؟

+1