توضیحات کلی بخش


بخش  CCU ER در طبقه همکف قرار گرفته است ، این بخش دارای 21 پرسنل می باشد و شامل 2 اتاق 3 تخته و 8 تخت در قسمت اصلی بخش می باشد. یکی از اتاق های 3 تخته ایزوله در نظر گرفته شده است و یک اتاق کار تمیز و یک اتاق کار کثیف بصورت مجزا و 2 عدد سرویس بهداشتی ، انبار تجهیزات ، آبدارخانه کاملاً مجهز جهت پرسنل و اتاق درو و اتاق استریلایزور می باشد

چه بیمارانی در بخش بستری می شوند


بیماران قلبی سرپایی جهت انجام اقدامات پاراکلینیکی و آماده شدن آزمایشات بیماران در سایر سرویس ها تا خالی شدن تخت ها در بخشهای بستری بیمارستان

تجهیزات بخش


کلیه تختها، دارای صندلی تاشو جهت همراهیان بیمار می باشند. سیستم بیمارستان مجهز به  Qrcode و سیستم  HIS می باشند که باعث سرعت بخشیدن و سهولت ارسال نمونه ها و مشاهده پرونده بیماران می باشد . تمام تختها مجهز به مانیتور و ساکشن و کنسول میباشند و هر کنسول شامل اکسیژن و ساکشن مرکزی و سیستم احضار پرستار می باشد و به کمک مانیتورینگ سنترال ایستگاه پرستاری ، کلیه مانیتورهای کنار تخت قابل مشاهده می باشد.

تجهیزات بخش


تعداد تختها متناسب با نیروهای پرستار و کمک بهیار است. انجام آموزشهای دوره ای درون بخش و وبینار برای پرستاران و کمک بهیاران اتاق ایزوله برای جداسازی بعضی از بیماران

رای شما به این مطلب چیست؟

-1