فناوری اطلاعات بیمارستان کوثر

 

آقای مهندس اردلان کاوه ارثی 

  سمتمدیریت فناوری اطلاعات

 شرح وظایف :

    فعالیتهای تخصصی ویژه حفظ و توسعه و بروز رسانی زیر ساخت شبکه.

    تحقیق در امر استفاده از تکنولوژیهای نوین جهت توسعه و استفاده بیشتر بیمارستان از ظرفیت های  IT.

   مشاوره در تولید نرم افزار و ساخت برنامه های کاربردی و مشاوره در امر منعقد کردن قراردادهای مربوط IT.

    آموزش و بروز کردن دانش پرسنل بخش .

    تهیه برنامه و نظارت بر عملکرد  بخش IT  و ارائه گزارش .

 

آقای مهندس محمد حسین محسنی - آقای مهندس محمد تراب

  سمتکارشناس سخت افزار

 شرح وظایف :

  راه اندازی و تعمیرات سخت افزار ، شبکه .

  تعمیرات و نگهداشت کلیه سخت افزارها از جمله کامپیوترهها و پرینترها .

  همکاری با کارشناس نرم افزار و تولید محتوا .

  پاسخگویی و رفع مشکلات کاربران تلفنی ، ریموت و حضوری .

 

آقای مهندس رضا تراب جهرمی- آقای مهندس مجید قدوسی-آقای مهندس ارسلان پورخسرو- خانم مهندس مهسا یزدانی

  سمت :   کارشناس ارشد نرم افزار

 شرح وظایف :

  تولید نرم افزار در خصوص امور بیمارستانی و مشاوره در ساختار و تحلیل برنامه های کاربردی.

  پشتیبانی از نرم افزار های مختلف بیمارستان از جمله HIS و راهنمایی کاربران .

  همکاری با کارشناس سخت افزار و تولید محتوا .

  پاسخگویی و رفع مشکلات کاربران تلفنی ، ریموت و حضوری .

 

رای شما به این مطلب چیست؟

+2