افتخارات بیمارستان کوثر

گواهی دوستدار کودک
اخذ گواهی دوستدار کودک
گواهی ISO 9001
اخذ گواهی نامه ISO 9001
گواهی ISO45001
اخذ گواهی نامه ISO45001
مجوز پذیرش بیماران بین الملل
اخذ مجوز پذیرش بیماران بین الملل
گواهی نامه اعتبار بخشی

اخذ گواهی نامه اعتبار بخشی ملی توسط بیمارستان کوثر

گواهی نامه حاکمیت بالینی

گواهی نامه حاکمیت بالینی

گواهی نامه هموویژلانس

گواهی نامه هموویژلانس

رای شما به این مطلب چیست؟

+7