آموزش های مدون پرستاری در سی سی یو

انجمن علمی پرستاران قلب ایران با همکاری بیمارستان کوثر شیراز برگزار می کند

 آموزش های مدون پرستاری در  سی سی یو

 

ساعت شروع کلاسها: 8 صبح الی 13 عصر

میزان امتیاز بازآموزی :36 امتیاز

هزینه ثبت نام مجموعا 450هزار تومان (روزانه 50 هزار تومان)

شماره کارت بانکی انجمن علمی پرستاران  :  6104337770100806  نزد بانک ملت

ثبت نام صرفا از طریق تلفن های اعلام شده : تهران   02122663166  و شیراز 07136141511