ژورنال کلاب جناب آقای دکتر سید ناصر افشین

ژورنال کلاب هفتگی بیمارستان کوثر

سالن کنفرانس بیمارستان کوثر

سخنران :جناب آقای دکتر سید ناصر افشین

رد تخصصی جراحی عمومی ، فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته، جراحی چاقی و متابولیک)

موضوع کنفرانس : Bariatric Surgery

تاریخ : 28/6/98

خلاصه مطالب ارائه شده :

چاقی مفرط یکی از بیماری های شایع و رو به گسترش است که با پیشرفت های حاصل شده طی سال های اخیر با جراحی های مختلف مثل اسلیوگاسترکتومی و بای پس معده

به روش لاپراسکوپی درمان می شود و طی یک سال بعد از عمل حدود 80 درصد اضافه وزن کاهش پیدا می کند و اغلب بیماری های همراه کنترل و یا درمان می شوند .

رای شما به این مطلب چیست؟

0