دریافت تندیس کنگره قلب و عروق توسط دکترتابنده

تندیس کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق کشور در دستان دکتر محمود تابنده