گرامیداشت روز جهانی کارگر و آغاز هفته کار و کارگر

روز دوازدهم اردیبهشت ماه هر سال روز جهانی کارگر و آغاز هفته کار و کارگر می باشد. در همین راستا شورای کار بیمارستان کوثر مورخ 1399/02/11 در سالن هیئت مدیره بیمارستان تشکیل جلسه داد.روز جهانی کارگربه گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر؛ در این جلسه علاوه بر تبریک روز کارگر از سوی اعضاء، مواردی چون تاثیر بحران کرونا بر روند ساعت کاركرد و چگونگی حل این مشکل با همکاری اداره کار و ریاست و مدیریت بیمارستان و ادامه همکاری با پرسنل پر خطر و دارای بیماری زمینه ای مطرح شد، البته موارد دیگری در اين زمينه نیز مورد بحث قرار گرفت، که مقرر شد با برنامه ریزی و نامه نگاری ها پیگیری شود.
در پایان جلسه با حضور در دفتر مدیریت بیمارستان که به عنوان یک کارفرمای مدافع حقوق پرسنل در اداره کل روابط کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان فارس از ایشان یاد می شود، مواردی مطرح گرديدکه آقای گلشنی علاوه بر موافقت خود در اين مورد از شورای کار جدیت پیگیری ها را خواستار شد. آقای گلشنی ضمن بیان و یادآوری وظایف شورای کار در حمایت از پرسنل نکاتی را منظور داشتند که همچون همیشه درجهت حفظ حقوق همه جانبه ي همكاران بود. در پايان، از سوی شورای کار بیمارستان هديه اي به رسم يادبود به مدیريت بیمارستان به عنوان کارفرمای مدافع حقوق پرسنل، اهدا گردید.

/پايان خبر

رای شما به این مطلب چیست؟

0