اولین سالگرد رومینگ در بیمارستان کوثر

اولین سالگرد رومینگ ، روز یکشنبه پانزدهمین روز بهمن ماه 1396 با حضور معاونت محترم درمان بیمارستان جناب آقای دکتر راکعی ، مدیر محترم پرستاری سرکار خانم ذوالقدر ، سوپروایزر های اتاق عمل خانم ها عمادی و شیرازی و تعدادی از ماماها ، پزشکان بیهوشی و سایر پرسنل اتاق عمل در اتاق عمل 3 بیمارستان کوثر برگزار گردید . 

اولین باری که پیشنهاد رومینگ مطرح شد عدم خطای کافی اجرای این طرح بسیار سخت و ناممکن به نظر می رسید ، زیرا عدم فضای کافی ، نبود امکانات و تجهیزات مناسب و دیگر مشکلات این طرح را به موقعیت دیگر موکول میساخت .

اما با درایت مسئولین محترم بیمارستان کوثر و پیگیری ماماهای خستگی ناپذیر و سخت کوش اتاق عمل 3 در مدت کوتاهی اتاقی هر چند کوچک و با امکانات کم در اتاق عمل 3 به عنوان « رومینگ » راه اندازی شد ، ناگفته نماند که در این راه اندازی ماماها در set up کردن آن شرکت داشته  و در طول یکسال تلاش بسیاری نمودند تا مشکلات و نواقص مربوطه رفع گردد .

به مرور زمان اتاق set up  شد و قطار رومینگ با همکاری و همدلی سایر عزیزان به راه افتاد و هم اکنون با قدرت هر چه تمام تر و با شادمانی بسیار به اولین ایستگاه یک سالگی خود رسیده است .

تجهیزات این بخش ترالی اورژانس ، مانیتور ، بلندر دستگاه Blood gas و ... می باشد که جا دارد از مدیریت محترم بیمارستان ، مدیریت محترم پرستاری و همکاری و همراهی سرکار خانم عمادی و سرکار  خانم واحد العین که در شکل گیری ، تجهیز و راه اندازی رومینگ  ما را یاری دادند ، سپاسگزار باشیم .

نقش رومینگ :

 کلمه rooming  در معنای فارسی به معنای اتاق نشیمن می باشد اما در اتاق عمل 3 بیمارستان کوثر وجود رومینگ در اتاق عمل باعث شد که اولین تماس پوست به پوست مادر و نوزاد در همان لحظات اولیه انجام و همچنین شیردهی نوزاد در سریع ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد ، که این امر از پایین آمدن قند نوزاد جلوگیری و در کاهش استرس مادر نقش بسزائی خواهد داشت .

باید توجه داشت که بخش رومینگ بیمارستان در پشت صحنه زایمان حضور پر رنگی داشته و با دقت پرسنل خود در ارزیابی اولیه نوزاد و مراقبت های بدو تولد و همچنین آموزش شیردهی به مادران در ریکاوری انجام وظیفه می نمایند که این اقدام متشکل از پرسنل ماماهای نمونه ایست که از دل و جان برای رفاه مراجعین و افتخار آفرینی این بخش تلاش می کنند .