چهارمین سمینار دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب شاخه جنوب کشور

بیمارستان کوثر روز 8 آذرماه 1397 میزبان چهارمین سمینار دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب شاخه جنوب کشور می باشد، شرکت کنندگان عزیز (متخصصین جراحی اعصاب، متخصصین، متخصصین ارتوپدی، پرستاری، کار درمانی، فیزیوتراپی، طب فیزیگی و توانبخشی) در سمینار از مزایایی امتیاز بازآموزی بهرمند خواهند شد.