خدمات الکترونیـک

خدمت الکترونیک
پذیرش و ارسال غیرحضوری مدارک و استعلام قیمت خدمات 
نوبت دهی اینتـرنتـی
 دریافت وقت کلینیک های تخصصی بیمارستان کوثر به صورت غیر حضوری و اینترنتی
مشاهده جواب تصویربرداری
 دریافت نتیجه خدمات تصویربرداری بیمارستان کوثر به صورت اینترنتی  
مشاهده جواب آزمایش
دریافت نتیجه آزمایشات به صورت  غیر حضوری و اینترنتی 
در خواست همکـاری
 به تکمیل فرم اعلام آمادگی برای همکاری با بیمارستان کوثر

آخریـن اخبـار و رویـداد

24خرداد 1403
به گزارش واحد روابط عمومی بیمارستان کوثر امروز مورخ 24 خرداد ماه مراسم یادبود کارمند متعهد و مسئولیت پذیر بیمارستان کوثر که به مدت 20 سال خدمت صادقانه در این بیمارستان داشته با حضور مدیریت محترم بیمارستان و خانواده محترم ایشان و جمعی از همکاران برگزار گردید.  
 به منظور گرامیداشت روزجهانی بهداشت دست با همکاری سرکار خانم کاظمی پور(سوپروایزورمحترم آموزش به ...
23خرداد 1403
"مرا در منزلِ جانان چه اَمنِ عیش، چون هر دَمجَرَس فریاد می‌دارد که بَربندید مَحمِل‌ها" مثل هميشه ...
20خرداد 1403
بیمارستان کوثر جهت رفاه حال بیماران و ارائه خدمات بهتر به آنها از بدو ورود به بیمارستان اقدام به ...
19خرداد 1403
"مرا در منزلِ جانان چه اَمنِ عیش، چون هر دَمجَرَس فریاد می‌دارد که بَربندید مَحمِل‌ها" مثل هميشه ...
29ارديبهشت 1403
یکی از اساسي ترين و اصولي ترين وظايف روابط عمومي ،برقراري ارتباط حرفه اي با رسانه هاست كه ...
29ارديبهشت 1403
معاونت فرهنگی بنیاد قلب پارس و بیمارستان کوثر بر این باور است که روابط عمومی قلب تپنده سازمان است و ...
29ارديبهشت 1403
مشاهـده تمـام اخبـار
تور مجازی بیمارستان کوثر