خدمات الکترونیـک

خدمت الکترونیک
پذیرش و ارسال غیرحضوری مدارک و استعلام قیمت خدمات 
نوبت دهی اینتـرنتـی
 دریافت وقت کلینیک های تخصصی بیمارستان کوثر به صورت غیر حضوری و اینترنتی
مشاهده جواب تصویربرداری
 دریافت نتیجه خدمات تصویربرداری بیمارستان کوثر به صورت اینترنتی  
مشاهده جواب آزمایش
دریافت نتیجه آزمایشات به صورت  غیر حضوری و اینترنتی 
در خواست همکـاری
 به تکمیل فرم اعلام آمادگی برای همکاری با بیمارستان کوثر

آخریـن اخبـار و رویـداد

29ارديبهشت 1403
"مرا در منزلِ جانان چه اَمنِ عیش، چون هر دَمجَرَس فریاد می‌دارد که بَربندید مَحمِل‌ها" مثل هميشه بعداز ديداروشنيدن صحبتهاي استاد تابنده مطلع شدم كه اقاي دكتر پايدار بستري هستند و بلافاصله به بخش vipبيمارستان رفتم و در استيشن پرستاري شماره اتاق را پرسيدم سرپرستاربخش …اتاق…٦٠٥در زدم و كسب اجازه براي ...
یکی از اساسي ترين و اصولي ترين وظايف روابط عمومي ،برقراري ارتباط حرفه اي با رسانه هاست كه ...
29ارديبهشت 1403
معاونت فرهنگی بنیاد قلب پارس و بیمارستان کوثر بر این باور است که روابط عمومی قلب تپنده سازمان است و ...
29ارديبهشت 1403
معاونت فرهنگی بنیاد قلب پارس و بیمارستان کوثر بر این باور است که روابط عمومی قلب تپنده سازمان است و ...
29ارديبهشت 1403
 به مناسبت روز هفدهم اردیبهشت ماه و شروع هفته جهانی مدیریت اطلاعات سلامت و روز آمار و مدارک پزشکی، ...
17ارديبهشت 1403
به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر، به مناسبت ۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما، مدیریت محترم بیمارستان ...
15ارديبهشت 1403
به مناسبت هشتم اردیبهشت و روز بهداشت حرفه ای  معاونت محترم فرهنگی و روابط عمومی با حضور در این ...
09ارديبهشت 1403
مشاهـده تمـام اخبـار
تور مجازی بیمارستان کوثر