آخریـن اخبـار و رویـداد

18آبان 1401
18آبان 1401
به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر دکتر محمود تابنده مدیرعامل بنیاد قلب فارس طی پیامی انتصاب ...
23مهر 1401
هفده سپتامبرروز جهاني ايمني گرامي بادبه گزارش روابط عمومی بمیارستان کوثر اقدامات انجام شده در روز ...
27شهریور 1401
بهبود كيفيت يكي از واحدهاي اساسي واصلي بيمارستاني،است كه برنامه ي آن مجموعه‌ای از فعالیت‌های متمرکز ...
19شهریور 1401
ترویج تغذیه با شیرمادر در طی سالیان اخیر، با گسترش دانش بشري مورد توجه روز افزون قرار گرفته و نقش ...
19مرداد 1401
مشاهـده تمـام اخبـار
تور مجازی بیمارستان کوثر

خدمات الکترونیـک

نوبت دهی اینتـرنتـی
مراجعین محترم شما می توانید از طریق این سامانه نسبت به دریافت وقت کلینیک های تخصصی بیمارستان کوثر به صورت غیر حضوری و اینترنتی رزرو وقت نمایید.
در خواست همکـاری
متقاضی محترم در صورت تمایل به تکمیل فرم اعلام آمادگی برای همکاری با بیمارستان کوثر، اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمائید.
مشاهده جواب آزمایش
مراجعین محترم شما می توانید از طریق این سامانه نسبت به دریافت نتیجه آزمایشات خود به صورت غیر حضوری و اینترنتی اقدام نمایید.
مشاهده جواب تصویربرداری
مراجعین محترم شما می توانید از طریق این سامانه نسبت به دریافت نتیجه خدمات تصویربرداری بیمارستان کوثر به صورت غیر حضوری و اینترنتی اقدام نمایید.