روابط عمومی مطالب

روابط عمومی و امور خیرین

روابط عمومی و امور خیرین

روابط عمومی وظیفه درونی سازی ارزش ها و اهداف را دارد و اطلاع رسانی این ارزش ها به عموم جامعه و ذینفعان را دارد.
ادامه مطالب
تسلیت ها

تسلیت ها

مرگ عزیزان برای بازماندگان دردی بس سنگین است و پیام تسلیت از طرف دوستان و آشنایان تسکینی هر چند اندک بر دل داغدیدگان دارد. 
ادامه مطالب
فرهنگ درون سازمانی

فرهنگ درون سازمانی

هسته‌ فرهنگ، مجموعه‌ای از باورهای جاافتاده است که بر اساس آن‌ها، روی اعضای و رفتارهایشان، ارزش‌گذاری و داوری می‌شود.

ادامه مطالب
تقدیرات

تقدیرات

متن لوح تقدیر جهت مناسبت های مختلف بیمارستانی و غیر بیمارستانی ،ویژه تقدیرنامه برای تشکر و قدردانی از استاد، پزشک، رئیس و ...
ادامه مطالب
امور رفاهی کارکنان

امور رفاهی

افزايش تسهيلات رفاهي از جمله ايجاد زمينه هاي گردشگري ،تفريحي ،ورزشي و رفاهي همواره باعث بالا رفتن انگيزش خواهد بود. 

ادامه مطالب
جملات انگیزیشی

متن های انگیزشی

افزايش تسهيلات رفاهي از جمله ايجاد زمينه هاي گردشگري ،تفريحي ،ورزشي و رفاهي همواره باعث بالا رفتن انگيزش خواهد بود. 

ادامه مطالب
پرسنل نمونه

پرسنل نمونه

مهارت های تعاملی و مهارت های فنی شامل روابط اجتماعی، شخصیت، ویژگی های فردی، مهارت های ارتباطی، رویکرد یک کارمند می شود.
ادامه مطالب
معاونت فرهنگی و روابط عمومی

معاونت فرهنگی و روابط عمومی

روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و زمینه سازی دریافت خواسته های انها می باشد
ادامه مطالب