قوانین و مقرارت بیمارستانی

بیماران بستری
  • مدارك مربوط به بیماران شركتهای بیمه گر كه با بیمارستان قرارداد دارند مستقیما" از طرف بیمارستان به شركتهای مربوطه ارسال می گردد و بیماران خصوصی در صورت تمایل به اخذ اسناد مالی پرونده، می توانند مستقیما" به مسئول مربوطه در واحد ترخیص مراجعه نمایند.
  • به علت شرائط خاص موجود در ارائه خدمات درمانی، پیش بینی و اعلام دقیق هزینه های درمان پیش از تشخیص نهایی و انجام مراحل درمانی،امکانپذیر نیست و بسته به وضعیت بیمار و اقدامات درمانی صورت گرفته و وسائل مصرفی مربوطه امکان افزایش هزینه ها وجود خواهد داشت.
  • از نگهداری اشیای گران قیمت و وجه نقد بیش از نیاز در بخش جداً خودداری فرمائید.
  • به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی، از هر گونه دستکاری در سرم، اتصالات، تجهیزات پزشکی و تاسیسات خودداری نموده و مراتب را  با مسئول بخش در میان بگذارید.
  • دفترچه بیمه بیمار تا انتهای مراحل، بایستی در بالای سر بیمار باشد و از بردن دفتر چه بیمار به منزل خودداری نمایید .
  • با توجه به محرمانه بودن پرونده پزشکی،در صورت نیاز بیمار،کپی مدارك پزشکی، پس از دستور پزشك معالج، توسط مسئول مدارك پزشكی در اختیار قرار خواهد گرفت.
  • زمان ترخیص بیماران از ساعت 11 صبح آغاز می شود بدین منظور به همراه بیمار از سوی منشی بخش جهت مراجعه به واحد ترخیص در طبقه همکف اطلاع داده می شود.
  • جهت تسریع و استمرار مراحل بهبودی خود در منزل، آموزشهای ارائه شده توسط کادر درمانی در هنگام ترخیص را با دقت به خاطر سپرده و بر اساس آن عمل نمائید.

رای شما به این مطلب چیست؟

+5