ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

ماموریت

فراهم نمودن فرصتي است براي مردم عادي تا همچون افراد ثروتمند بتوانند از والاترين خدمات درماني در سطح جهاني و در کوتاه ترین بازه زمانی برخوردار شوند. در مسير انجام این ماموریت تمركز كليه اقدامات درماني، آموزشي و پژوهشي بيمارستان بر محوريت ایمنی بیمار و حفظ سلامت پايدارِ جسمي و روحيِ بيماران و جلب رضايت آنان قرار گرفته است.

چشم انداز

ما با تکیه بر نیت پاک هیات امناء و خیرینِ  سخاوتمند، دلسوزی پرسنلی آگاه و توانمند و پایبندی به اصول اخلاقی در محیطی سالم، خوشنام و قانونمند، پیشرفته ترین امکانات درمانی را بکار مي گيريم و بستری را  فراهم مي سازيم تا كوثر به عنوان الگوي تعالي، در ارائه و اداره خدمات درماني شناخته شده و  به مركزي پيشرو  در ميان مراكز مشابه در سطح كشور تبدیل شود.
و بدين شكل بيمارستان ما با تکیه بر ارزش های خود :
 • یک محيط كاري ايده آل و انتخاب اول کارکنانی خواهد بود كه با رعايت ارزش هاي ذیل، خانواده  کوثر  را همانند خانواده خود دوست مي دارند.
 • مناسب ترين مركز درماني براي همكاري و انتخاب اول پزشکانی خواهد بود که مايلند در محيطي دوستانه و فارغ از تنش فعاليت نمايند و با استفاده از امكانات پيشرفته و همكاري صميمانه پرسنل آگاه و توانمند كوثر ، سلامت پایدار بیماران را به آن ها هديه دهند.
 • یک بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار و بهترين مکان براي دريافت خدماتِ درماني شايسته با حداقل هزينه ممكن بوده و انتخاب اول بیمارانی خواهد بود که تمايل دارند، ضمن حفظ كرامت انسانيِ خود و اعتماد به کادر درمانی و اداري کوثر، با صبر و حوصله در فرايند بازيابي سلامت خود سهيم شوند.

ارزش ها

براي دستيابي به اين چشم انداز، بيمارستان كوثر فارغ از هرگونه انتفاع مالي و  با نيتي  خیرخواهانه  و  انساني، ارزش هاي ذيل را سرلوحه كار خود  قرار مي دهد:

 •  فراهم سازي سلامت پايدار جسمي و روحي بيماران ، مراجعین و پرسنل به عنوان مبناي اتخاذ تمامي تصميمات و انجام كليه اقدامات
 • بهبود مستمر عملكرد و توسعه يادگيري فردي و گروهي بر مبناي مشاركت و كار تيمي
 • مسئوليت پذيري، سخت کوشی، خدمتگزاري، پاسخگويي و انتقادپذیری
 • خوشرويي و صبوري
 • برخورد فعالانه ) active ( و نه منفعلانه (passive ) با مسائل بيمارستان

اهداف کلان بیمارستان

 • افزایش ارزش خدمات ارائه شده به بیمار
 • بهبودکیفیت خدمات و افزایش ایمنی بیمار
 • افزایش رضایتمندی بیمار و مراجعین
 • افزایش کارائی و استفاده بهنه از ظرفیت ها و منابع
 • خلق فضای کاری ایمن و ایده ال با تمرکز بر توانمندی

رای شما به این مطلب چیست؟

+5