نهمین مورد تعويض دريچه قلب بدون جراحي باز در بیمارستان کوثر شیراز انجام شد

تاکنون نه عمل تاوی (TAVI) در بیمارستان کوثر شیراز بنیاد قلب فارس انجام شده است.

(تعویض دریچه قلب بدون عمل قلب باز)عمل تاوی
دسته ای از بیماریهای قلبی که تحت عنوان بیماریهای ساختاری شناخته می شوند. مانند سوراخ‌های داخلی قلب که سوراخ های بین دو دهلیز ( ASD) و سوراخ‌های بین دو بطن (VSD) است. و ارتباط بین آئورت و پولمونار (PDA) .یک سری از بیماری مثل تنگی دریچه ها،نارسایی دریچه ای و گروه دیگری از بیماریها ماننده بیماری‌هایی که بعد از عمل جراحی دچار مشکلات شدند . مثل نشتی کنار دریچه . مجموعه این بیماری های ساختاری در مواردی نیاز به عمل جراحی دارند. تا کنون که عمل جراحی باز انجام می شده است .

ولی گروهی از بیماران هستند نمی‌توانند بیهوش شوند یا پوکی استخوان یا سن بالا تحمل عمل جراحی باز را ندارند. در عمل تاوی یک تیم درمان بیماری ساختاری تیم ورک شامل مجموعه‌ای از متخصصین مختلف می‌باشد انجام می شود.
سرپرست(head) این گروه معمولا اینترونشنیست است در کنار یک جراح و یک اکوکاردیولوژیست و یک متخصص بیهوشی می‌باشد.
تاوی در واقع تعبیه دریچه مصنوعی آئورت در محل آئورت در بیمارانی که تنگی شدید دریچه آئورت دارند و از را پوست بدون عمل جراحی باز می‌باشد. زمان عمل بسیار کوتاه است ، بدون اینکه قفسه سینه بیمار باز شود ، با نتایج بسیار عالی در مطالعات مختلف و در واقع راهگشای بیمارانی هست که از این بیماری رنج میبرند ولی قادر به انجام عمل جراحی باز نیستند.
خوشبختانه عمل های مثل تاوی بستن سوراخ های بین دو دهلیز ، بستن سوراخ های بطنی بستن سوراخ های بین آئورت و پلمونر و بستن پی اف ٱ ( PFO) و گذاشتن دیوایس (device) برای مواردی که نشتی از کنار دریچه مصنوعی وجود دارد . تا کنون ۹ مورد در این مرکز انجام شده  است .

نقش اکوکاردیولوژیست در تاوی در انتخاب نوع دریچه و سایز دریچه است . تمام طول مدت انجام تاوی برسی قلب توسط ایشان انجام می شود. و از نظر وجود کامپلیکیشن ها و عوارض مانند پاره شدن دیواره قلب ،ایجاد پریکاردیال افیوژن در محل قرار گیری محل مناسب دریچه بررسی می شود که آیا بعد از عمل تاوی هم از از نظر گرادیان دریچه بیمار و عوارض نشتی از کنار دریچه یا کار کرد درست دریچه و عوارض عمل توسط اکوکاردیولوژیست بررسی میگردد.

تیم ورک این گروه شامل:عمل TAVI

دکتر کجوری متخصص اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر شهرام لطفی -جراح‌قلب- پرُکتور مدترونیک
علیرضا شیرازی مدیر دپارتمان قلب
آقای پوریا صالحی کارشناس بالینی ، مسئول لودینگ دریچه های مدترونیک
دکتر زهرا قنبریان جراح قلب
دکتر زهرا سوند رومی متخصص اکوکاردیوگرافی
دکتر طاهری بیهوشی
خانم مهناز تجلی مسؤل آنژیوگرافی
آقای نام آور پرسنل اتاق عمل
پرسنل محترم کت لب

می‌باشد.

رای شما به این مطلب چیست؟

+13